Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie

Reference code
361/1/0
Border dates
1946-1952
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi dyplomowe, posiedzenia, podstawy funkcjonowania, zebrania organizacji partyjnych, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, inauguracja roku, materiały informacyjne, ewidencja kadry, badania naukowe, rekrutacja

The history of the creator:

Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie powstała w 1946 roku. Decyzja o utworzeniu uczelni została ogłoszona przez ministra dr Stanisława Jędrychowskiego na Zjeździe Rektorów Uczelni Handlowych 17-29 września 1946 roku. Na siedzibę Akademii przeznaczono budynki dawnego zakładu dla głuchoniemych przy ulicy Mickiewicza 64. Na pierwszy rok akademicki 1946/1947 przyjęto 1700 osób. Pierwsze egzaminy dyplomowe odbyły się w 1949 roku. Szkoła posiadała strukturę jednowydziałową i do 1950 roku prawnie była powiązana z Akademią Handlową w Poznaniu, kiedy to w jej miejsce powołano Wyższą Szkołę Ekonomiczną

Border dates:

1946-1952

Classification:

instytucje nauki i oświaty

The name of the creator:

Akademia Handlowa w Poznaniu Oddział w Szczecinie

Dates:

1946-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

28

Total archival units developed :

28

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.24

Total current materials developed

0.24

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Nie