Zbiór wtóropisów ksiąg stanu cywilnego Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Reference code
13/1380/0
Border dates
1946-1987
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1946-1987

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1946-1987.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Not available

Total archival units:

1529

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

27.02

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie