Miejska Rada Narodowa w Chełmie

Reference code
36/359/0
Border dates
1974-1990
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

komisje wyborcze dla wyboru Sejmu i Senatu z 1989 r. (sygn. 1); akta wyborcze z lat 1988, 1990 (sygn. 2-6); organizacja miejskiej rady narodowej z lat 1983-1 986, 1988 (sygn. 7-11); protokoły z sesji miejskiej rady narodowej z lat 1974-1989 (sygn. 12-45); ewidencja spotkań radnych z wyborcami z lat 1983-1985, 1987 (sygn. 46-49); Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej z lat 1975-1977, 1984-1985, 1988-1990 (sygn. 50-59); Komisja Oświaty i Kultury, Wychowania i Spraw Socjalnych z lat 1975-1977, 1984-1989 (sygn. 60-73); Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych z lat 1975-1977, 1984-1990 (sygn. 74-88); Komisja Zaopatrzenia, Usług (Handlu) i Rolnictwa (Produkcji Rolnej) z lat 1975-1977, 1984, 1986-1990 (sygn. 89-102); Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1977, 1984-1989 (sygn. 103-116); Komisja ds. Samorzadu z lat 1984-1987, 1989 (sygn. 117-120); protokoły z posiedzeń prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1974-1990 (sygn. 121-186); realizacja postanowień PMRN w Chełmie z 1975 r. (sygn. 187); postanowienia prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1984-1986, 1988-1990 (sygn. 188-191); wybory do samorządu mieskzańców z 1988 r. (sygn. 192); wnioski odznaczonych "Zasłużony dla miasta Chełma" z lat 1988-1990 (sygn. 193-196)

The history of the creator:

Miejska Rada Narodowa w Chełmie, województwo lubelskie, powstała w 1973 r., na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja miejskiej rady narodowej jako podstawowego organu władzy państwowej na terenie miasta. Siedziba rady mieściła się w Chełmie. Status prawny – administracja ogólna. Do zadań miejskiej rady narodowej należało dokonywanie podziału miasta na osiedla, zarządzanie wyborów do organów samorządu, zatwierdzanie statutów samorządu mieszkańców. Zadania te wykonywała na sesjach przy pomocy prezydium, komisji oraz przez działalność radnych w terenie.

Border dates:

1974-1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1974-1990, 1974-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

263

Total archival units developed :

196

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 196
Delivery and acceptance list Tak 67
Book inventory approved Tak 196
Delivery and acceptance list Tak 67