Miejska Rada Narodowa we Włodawie

Reference code
36/360/0
Border dates
1975-1990
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/360/0/-/41 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/42 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Miejskiej Rady Narodowej 1984-1986 0
36/360/0/-/43 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej 1979-1983 0
36/360/0/-/44 Protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Miejskiej Rady Narodowej 1984-1988 0
36/360/0/-/45 Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw Samorządu Miejskiej Rady Narodowej 1984-1987 0
36/360/0/-/46 Protokoły Komisji Miejskiej Rady Narodowej 1988-1990 0
36/360/0/-/47 Protokoły Komisji Miejskiej Rady Narodowej 1988-1989 0
36/360/0/-/48 Opinie i wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego Miejskiej Rady Narodowej 1988-1990 0
36/360/0/-/49 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 1983-1984 0
36/360/0/-/50 Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/51 Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Miejskiej Rady Narodowej 1984-1987 0
36/360/0/-/52 Ewidencja interpelacji i wniosków radnych Miejskiej Rady Narodowej 1988-1990 0
36/360/0/-/53 Ewidencja spotkań posłów i radnych z wyborcami [opinie, wnioski, interwencje] 1985-1988 0
36/360/0/-/54 Samorząd mieszkańców [protokoły z zebrań Obwodowych Komitetów Samorządu Mieszkańców] 1980-1984 0
36/360/0/-/55 Samorząd mieszkańców [wnioski zgłoszone na zebraniach wyborczych do Obwodowych Komitetów Samorządu Mieszkańców] 1984-1988 0
36/360/0/-/56 Sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1978-1983 0
36/360/0/-/57 Inspekcja Robotniczo-Chłopska [protokoły z kontroli] 1984 0
36/360/0/-/58 Protokoły z posiedzeń [Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej] 1978-1983 0
36/360/0/-/59 Rejestracja i realizacja wniosków Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej 1978-1983 0
36/360/0/-/60 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia Miejskiej Rady Narodowej 1975 0
Showing 41 to 60 of 60 entries.