Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Rolnik" w Siedliszczu

Reference code
36/365/0
Border dates
1934-1948
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

sprawy organizacyjne z lat 1941-1948 (sygn. 1-6); protokoły z kradzieży z lat 1945-1946 (sygn. 7); protokoły z posiedzeń zarządu z lat 1941-1946 (sygn. 8); akta dotyczące młyna w Siedliszczu z lat 1946-1947 (sygn. 9); budżety z lat 1947-1948 (sygn. 10); bilanse z lat 1941-1945 (sygn. 11-16); sprawozdania rachunkowe z lat 1941- (sygn. 17-25); książki inwentarzowe z lat 1941-1942, 1944-1947 (sygn. 26-27); dzienniki główna z lat 1941-1948 (sygn. 28-58); korespondencja finansowa dotycząca udziałów z lat 1941-1943 (sygn. 59); skorowidze członków spółdzielni z lat 1941-1947 (sygn. 60-61); rejestry członków z lat 1934-1947 (sygn. 62-70); dział zbożowy - okólniki i zarządzenia z 1941 r. (sygn. 71); obrót płodami rolnymi - zestawienia z lat 1944-1947 (sygn. 72-78); dział towarowy - okólniki i zarządzenia z lat 1946-1948 (sygn. 79-81); korespondencja dotycząca obrotu towarami z lat 1946-1947 (sygn. 82-83); kalkulacja sprzedaży z lat 1944-1947 (sygn. 84-85); obrót nawozami sztucznymi z lat 1944-1947 (sygn. 86-88); obrót towarami premiowymi z 1944 r. (sygn. 89); akta rady zakładowymi z lat 1946-1947 (sygn. 90)

The history of the creator:

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik” w Siedliszczu z odpowiedzialnością udziałami została powołana w 1934 r. Likwidacja nastąpiła w 1948 r. Siedziba spółdzielni mieściła się w Siedliszczu. Status prawny – spółdzielnia. Celem spółdzielni było podniesienie dochodowości gospodarstw i dobrobytu członków przez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Przedmiotem działalności był zakup, przeróbka i zbyt płodów rolnych na własny i komisowy rachunek, oraz kupno i sprzedaż towarów potrzebnych w gospodarstwach rolnych i domowych Terenem działalności SRH „Rolnik” w Siedliszczu były trzy gminy: Siedliszcze, Wiszniewice, Pawłów (z wyjątkiem wsi Żulin, Woli Żulińskiej) oraz Bezek wieś i Bezek kol. z gminy Staw:. Do władz spółdzielni należał zarząd, rada nadzorcza, oraz walne zgromadzenie.

Border dates:

1934-1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1934-1948, 1934-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

90

Total archival units developed :

90

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak