Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 r.

Reference code
36/397/0
Border dates
1991
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1991

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1991-1991, 1991-1991.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

7

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak
Delivery and acceptance list Tak