Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu województwa chełmskiego przeprowadzonych 25 listopada i 9 grudnia 1990 r.

Reference code
36/398/0
Border dates
1990
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1990

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1990-1990, 1990-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak
Delivery and acceptance list Tak