Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Reference code
36/401/0
Border dates
[1943-1974]1975-1990
Number of series
18
Number of scans
0

Content:

1. Konferencje wojewódzkie z lat 1975-1989 (sygn. 1-10), materiały z XV Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w Lublinie z dnia 12 marca 1975 r. (sygn. 4117); 2. Plenum KW z lat 1975-1989 (sygn. 11-56); 3. Egzekutywa KW z lat 1975-1989 (sygn. 57-147); 4. Sekretariat KW z lat 1975-1989 (sygn. 148-278); 5. Wojewódzka Komisja Rewizyjna z lat 1975-1989 (sygn. 279-330); 6. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej z lat [1948]1975-1989 (sygn. 331-380, 1325-1554); 7. Kancelaria I Sekretarza KW z lat 1975-1989 (sygn. 381-543); 8. Referat Listów i Inspekcji KW z lat 1975-1988 (sygn. 544-555); 9. Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego z lat [1943-1974]1975-1988 (sygn. 556-559, 1555-1801); 10. Wydział Polityczno-Organizacyjny z lat [1944]1975-1989 (sygn. 560-712, 1802-3154); 11. Referat Kadr z lat [1946]1975-1990 (sygn. 713-759, 3155-3779, 3785);12. Wydział Ideologiczny z lat 1975-1989 (sygn. 760-976, 3781-3784); 13. Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego z lat 1975-1985 (sygn. 977-988); 14. Wydział Ekonomiczny z lat 1975-1989 (sygn. 989-1119); 15. Wydział Rolny i Gospodarki Żywnościowej z lat 1975-1989 (sygn. 1120-1221); 16. Wydział Administracyjny z lat 1975-1990 (sygn. 1222-1293, 1418-1423); 17. Wydział Ogólny z lat 1975-1989 (sygn. 1294-1324, 3780)

The history of the creator:

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie powstał w dniu 4 czerwca 1975 r. w wyniku uchwały XVII Plenum Komitetu Centralnego PZPR z 12 maja 1975 r. oraz uchwalenia ustawy sejmowej z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91). Został zlikwidowany w wyniku samorozwiązania się PZPR na XI Nadzwyczajnym Zjeździe 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieściła się w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 63. Status prawny - partia polityczna. KW PZPR w Chełmie stanowił instancję partyjną szczebla wojewódzkiego, działającą na obszarze województwa chełmskiego i odpowiadającą za realizację na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej itp. Kierował działalnością wojewódzkiej organizacji partyjnej.

Border dates:

[1943-1974]1975-1990

Classification:

The name of the creator:

Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Dates:

1943-1990.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1586

Total archival units developed :

1586

Total archival units without records:

0

Total current materials

23.0

Total current materials developed

22.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

2567.0

Total running meters :

9.4

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 4123
Working list Tak 30