Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie

Reference code
36/404/0
Border dates
1972-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Konferencje miejskie z lat 1974-1989 (sygn. 1-11); 2. Plenum KM z lat 1973-1989 (sygn. 12-25); 3. Egzekutywa KM z lat 1975-1989 (sygn. 26-48); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1973-1979 (sygn. 49-50); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1977-1989 (sygn. 51-53); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1989 (sygn. 54-56); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z lat 1975-1989 (sygn. 57-60); 8. Protokoły z zebrań POP przy Fermentowni Tytoniu w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 61-62); 9. Protokoły z zebrań POP Terenowa nr 1 w Krasnymstawie z lat 1972-1974 (sygn. 63); 10. Protokoły z zebrań POP Terenowa Nr 4 w Krasnymstawie z lat 1974-1989 (sygn. 64-66); 11. Protokoły z zebrań POP przy Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie z lat 1973-1989 (sygn. 67-68)

The history of the creator:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie funkcjonował w latach 1948-1990. Został zlikwidowany w wyniku samorozwiązania się PZPR na XI Nadzwyczajnym Zjeździe 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieściła się w Krasnymstawie. Status prawny - partia polityczna. KM PZPR w Krasnymstawie stanowił instancję partyjną szczebla podstawowego, działającą na obszarze miasta Krasnegostawu i odpowiadającą za realizację na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej itp. Kierował działalnością miejskiej organizacji partyjnej.

Border dates:

1972-1989

Classification:

The name of the creator:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krasnymstawie

Dates:

1972-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

68

Total archival units developed :

68

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

materiały do dziejów KM PZPR w Krasnymstawie znajdują się w zespole KP PZPR w Krasnymstawie (sygn. 227-233), przechowywanym w Archiwum Państwowym w Lublinie