Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie

Reference code
36/405/0
Border dates
1972-1984
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Konferencje miejskie z lat 1974-1982 (sygn. 1-6); 2. Plenum KM z lat 1975-1983 (sygn. 7-16); 3. Egzekutywa KM z lat 1973-1983 (sygn. 17-32); 4. Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975-1977 (sygn. 33); 5. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z 1976 r. (sygn. 34); 6. Komisja Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z 1983 r. (sygn. 35); 7. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1983 r. (sygn. 36); 8. Preliminarz budżetowy i rozliczenia finansowe z lat 1983-1984 (sygn. 37); 9. Akta osób objętych nomenklaturą instancji I stopnia z lat 1981-1982 (sygn. 38); 10. Materiały nadesłane z organizacji młodzieżowych - ocena kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej na terenie miasta Włodawy za kadencję 1975/1977 (sygn. 39); 11. Materiały nadesłane z instytucji pozapartyjnych z lat 1977-1978 (sygn. 40); 12. Plan rozmów indywidualnych z członkami i kandydatami PZPR na terenie miasta Włodawy oraz informacja z przebiegu tych rozmów w placówkach oświatowo-wychowawczych z 1977 r. (sygn. 41); 13. Protokół z posiedzenia Plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie z załącznikami w dniu 27 czerwca 1972 r. (sygn. 42); 14. Referat na Plenum KP PZPR we Włodawie w dniu 18 listopada 1972 r. na temat aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju uspołecznionych gospodarstw rolnych w powiecie włodawskim (sygn. 43); 15. Informacja z realizacji uchwały Plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie z dnia 27 czerwca 1972 r. w sprawie racjonalnej gospodarki ziemią opracowana przez PPRN we Włodawie (sygn. 44); 16. Koncepcja rozwoju rolnictwa do roku 1990 w powiecie Włodawa opracowana przez Urząd Powiatowy we Włodawie (sygn. 45);

The history of the creator:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie funkcjonował w latach 1948-1990. Został zlikwidowany w wyniku samorozwiązania się PZPR na XI Nadzwyczajnym Zjeździe 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieściła się we Włodawie. Status prawny - partia polityczna. KM PZPR we Włodawie stanowił instancję partyjną szczebla podstawowego, działającą na obszarze miasta Włodawy i odpowiadającą za realizację na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej itp. Kierował działalnością miejskiej organizacji partyjnej.

Border dates:

1972-1984

Classification:

The name of the creator:

Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie

Dates:

1972-1984, 1972-1984.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

45

Total archival units developed :

45

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 0,01
Book inventory approved Tak 50
Working list Tak 0,01
Book inventory approved Tak 50