Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym

Reference code
36/406/0
Border dates
1973-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Konferencje miejsko-gminne z lat 1977-1981 (sygn. 1-3); 2. Plenum KM-G z lat 1973-1988 (sygn. 4-9); 3. Egzekutywa KM-G z lat 1977-1988 (sygn. 10-20); 4. Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna z 1977 r. (sygn. 21); 5. Sprawozdania statystyczne o członkach i kandydatach partii z 1977 r. (sygn. 22)

The history of the creator:

Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym funkcjonował w latach 1973-1990. Został zlikwidowany w wyniku samorozwiązania się PZPR na XI Nadzwyczajnym Zjeździe 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu Miejsko-Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej mieściła się w Rejowcu Fabrycznym. Status prawny - partia polityczna KM-G PZPR w Rejowcu Fabrycznym stanowił instancję partyjną szczebla podstawowego, działającą na obszarze miasta i gminy Rejowiec Fabryczny odpowiadającą za realizacje na swoim terenie polityki gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, kadrowej itp. Kierował działalnością miejsko-gminnej organizacji partyjnej.

Border dates:

1973-1989

Classification:

The name of the creator:

Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu Fabrycznym

Dates:

1973-1989, 1973-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

22

Total archival units developed :

22

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 0,01
Book inventory approved Tak 22
Working list Tak 0,01
Book inventory approved Tak 22