Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Reference code
36/409/0
Border dates
1972-1985
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z 1974-1975, 1977, 1981, 1983 (sygn. 1-5); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1976, 1979-1985 (sygn. 6-13); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973-1985 (sygn. 14-30); protokoły z posiedzeń, kontroli i kwartalne plany pracy Gminnej Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1977, 1979-1983 (sygn. 31-32); protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej z lat 1982-1983 (sygn. 33); ankiety statystyczne z lat 1975, 1985 (34-35); protokoły z zebrań podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Chełm z lat 1972-1977, 1981-1983 (sygn. 36-38)

The history of the creator:

Border dates:

1972-1985

Classification:

The name of the creator:

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chełmie

Dates:

1972-1985, 1972-1985.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

38

Total archival units developed :

38

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Working list Tak