Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubience

Reference code
36/412/0
Border dates
1974-1983
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Konferencje gminne z lat 1974-1982, sygn. 1-6; Plenum KG z lat 1974-1981, sygn. 7-13; Egzekutywa KG z lat 1975-1983, sygn. 14 -21; Gminna Komisja Rewizyjna z lat 1974-1981, sygn. 22-23; Ankiety statystyczne KG z lat 1976-1978, sygn. 24; Protokoły z zebrań POP Dubienka Terenowa z lat 1974-1983, sygn. 25

The history of the creator:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, funkcjonująca od 15 grudnia 1948 r. do 29 stycznia 1990 r., pełniła decydującą rolę w systemie politycznym i społeczno-gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Komitet Gminny PZPR w Dubience utworzono w 1972 r. na bazie dotychczasowych komitetów gromadzkich istniejących na terenie nowoutworzonej gminy Dubience. Komitet Gminny PZPR w Dubience zakończył działalność w wyniku samorozwiązania się PZPR podczas XI Zjazdu partii 29 stycznia 1990 r. Siedziba Komitetu znajdowała się w Dubience. Zgodnie ze statutem najwyższą władzą lokalnej organizacji PZPR była konferencja delegatów, następnie plenum Komitetu Gminnego, egzekutywa i sekretarz komitetu - wybierani na trzyletnie kadencje. Organami kontrolnymi były Komisja Rewizyjna i Komisja Kontroli Partyjnej. Organy doradcze stanowiły komisje problemowe, powoływane na posiedzeniach plenarnych.

Border dates:

1974-1983

Classification:

The name of the creator:

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dubience

Dates:

1974-1983.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

24

Total archival units developed :

24

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 24