Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu

Reference code
36/419/0
Border dates
1973-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

protokoły z obrad gminnych konferencji sprawozdawczo-wyborczych z lat 1977, 1979, 1981-1983, 1985-1986, 1989 (sygn. 1-9); protokoły z posiedzeń plenarnych komitetu gminnego z lat 1973, 1975-1976, 1978-1989 (sygn. 10-18); protokoły z posiedzeń egzekutywy komitetu gminnego z lat 1973-1989 (sygn. 19-34); protokoły z posiedzeń, sprawozdania, plany pracy, ankiety, kontrole, dokumentacja Gminnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej z lat 1975-1989 (sygn. 35-42); protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych z lat 1981-1988 (sygn. 43-44); ankiety i sprawozdania statystyczne z lat 1975-1976, 1978, 1983, 1989 (sygn. 45-46); dokumentacja z kampanii sprawozdawczo-wyborczej z 1979 r. (sygn. 47); materiały z kampanii przedzjazdowej z 1986 r. (sygn. 48); przygotowania i przebieg wyborów do Sejmu i rad narodowych z lat 1984-1985, 1988-1989 (sygn. 49-51); dokumentacja dotycząca przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego z 1987 r. (sygn. 52); protokoły z zebrań oraz sprawozdania podstawowych organizacji partyjnych wg miejscowości gminy Rejowiec z lat 1973-1988 (sygn. 53-60)

The history of the creator:

Border dates:

1973-1989

Classification:

The name of the creator:

Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rejowcu

Dates:

1973-1989, 1973-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

60

Total archival units developed :

60

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.1

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 1 spis - 60 j.a opracowane; 2 spis - makulatura, 011 mb
Working list Tak 1 spis - 60 j.a opracowane; 2 spis - makulatura, 011 mb