Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Chełmie

Reference code
36/487/0
Border dates
1975-1999
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1975-1999

Classification:

The name of the creator:

Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Chełmie

Dates:

1975-1999, 1975-1999.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

161

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak
Working list Tak

rozmiar zespołu (ilość j.a. zmniejszyła się o 7) uległ zmianie w wyniku jego opracowywania (połączono jednostki)