Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chełmie

Reference code
36/494/0
Border dates
1962-1975
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

materiały dotyczące organizacji własnej jednostki w postaci rejestru przedsiębiorstwa, jego zmian, odpisów, zaświadczeń z lat 1962, 1965-1966, 1969-1972, 1974-1975 (sygn. 1), protokołu rewizji finansowo-księgowej z 1964 r. (sygn. 2), planów techniczno-ekonomicznych na lata 1974-1975 z lat 1973-1974 (sygn. 3-4), sprawozdań, informacji oraz analiz ekonomicznych z rocznej działalności MZBM w Chełmie za lata 1972-1974 (sygn. 5-8), sprawozdań finansowych (skróconych) za lata 1962-1966 (sygn. 9), sprawozdań statystycznych za lata 1971-1974 (sygn. 10-11), planów inwestycji i kapitalnych remontów na lata 1970-1971 oraz informacji z ich realizacji za 1970 rok (sygn. 12), materiały dotyczące gospodarki materiałowej z lat 1964, 1972-1975 (sygn. 13-16); dokumentacja z działalności merytorycznej, dokumentację aktową terenowo-prawną budynków przeznaczonych do remontów z lat 1966-1972 (sygn. 17-28), podkłady sytuacyjno-wysokościowe budynków przeznaczonych do remontu, oraz dokumentację techniczną dotyczącą: urządzenia wyciągowego dla studni historycznej na Górce Chełmskiej w Chełmie z lat 1963, 1965-1967 (sygn. 29), pomiarów parceli przy ulicy Lubelskiej 36A i zabudowy sąsiedniej z 1968 r. (sygn. 30), technologii wykonania zabezpieczenia domu przy ulicy Lubelskiej 34/36 z 1966 r. (sygn. 31), programu technicznego badań podłoża pod budynki śródmieścia w Chełmie, etap II z 1971 r. (sygn. 32)

The history of the creator:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chełmie utworzony został uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chełmie Nr 98 z 3 listopada 1961 r. Likwidacja nastąpiła z dniem 1 stycznia 1975 r. W wyniku zarządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 1974 r. wprowadzono zmiany w organizacji jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w powiatach, m. in. chełmskim. MZBM w Chełmie wszedł w skład Powiatowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmie. Siedziba zarządu mieściła się w Chełmie, kolejno przy ulicach Brzozowej 9, Obłońska 28 oraz Wołyńskiej 57. Status prawny – instytucja gospodarki komunalnej. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa była administracja, eksploatacja budynków mieszkalnych, opracowanie dokumentacji i nadzór techniczny nad remontami budynków mieszkalnych.

Border dates:

1962-1975

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1962-1975, 1962-1975.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

32

Total archival units developed :

32

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak
Book inventory approved Tak