Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach

Reference code
36/499/0
Border dates
1946-1952
Number of series
0
Number of scans
0
Reference code Name Date from Date to
Reference code Name Border dates Number of scans
36/499/0/-/1 Sprawy organizacyjne szkoły [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrót Żywcem) w Fajsławicach] 1950-1951 0
36/499/0/-/2 Książka zarządzeń kierownika Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach 1949 0
36/499/0/-/3 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Średniej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach, Szkoły Specjalistów Praktyków w Fajsławicach] 1946-1949 0
36/499/0/-/4 Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrotu Żywcem) w Fajsławicach] 1950 0
36/499/0/-/5 Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych [na rok szkolny 1945/46 Męskiej Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławcach oraz na rok szkolny 1946/47 Gminnej Szkoły Rolniczej w Fajsławicach] 1946-1947 0
36/499/0/-/6 [Formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych na rok szkolny 1950/51 Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Handlu Rolniczego (Obrót Żywcem) w Fajsławicach] 1951 0
36/499/0/-/7 [Plan realizacji inwestycji na 1951 rok, sprawozdania z wykonania planu w zakresie internatów i burs dla szkół i kursów zawodowych za I i II kwartał 1951 roku] 1951 0
36/499/0/-/8 [Organizacja roku szkolnego - okólniki w sprawie otwarcia i zamknięcia roku szkolnego w szkołach praktyków specjalistów, sprawozdania z zakończenia roku szkolnego, regulamin egzaminu końcowego] 1950-1951 0
36/499/0/-/9 Katalog okresowy klasy A [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolnej w Fajsławicach za rok szkolny 1951] 1951 0
36/499/0/-/10 Katalog klasyfikacyjny okresowy, półroczny, roczny klasy A, Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów w Fajsławicach za rok szkolny 1951] 1951 0
36/499/0/-/11 Katalog okresowy klasy B [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolnej w Fajsławicach za rok szkolny 1951] 1951 0
36/499/0/-/12 Świadectwa ukończenia Podstawowej Szkoły Rolniczej Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolnej w Fajsławicach 1951 0
36/499/0/-/13 Wykaz absolwentów [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów w Fajsławicach za 1951 rok oraz wykaz absolwentów skierowanych do pracy w Centrali Spółdzielni Rolniczej "Samopomoc Chłopska" 1951 0
36/499/0/-/14 Lista wydanych legitymacji uczniowskich [na 1951 rok oraz legitymacje uczniowskie] 1951 0
36/499/0/-/15 Księga ewidencyjna uczniów 1950-1952 0
36/499/0/-/16 Dziennik lekcyjny kl. I Szkoły Praktyków Specjalistów Obrotu Żywcem w Fajsławicach 1950 0
36/499/0/-/17 Dziennik lekcyjny kl. A [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Rachunkowości Rolnej w Fajsławicach] 1951 0
36/499/0/-/18 Dziennik lekcyjny kl. B [Państwowej Szkoły Praktyków Specjalistów Instruktorów Organizacji Rachunkowych Spółdzielni Produkcyjnych w Fajsławicach] 1951 0
Showing 1 to 18 of 18 entries.