Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku

Reference code
36/508/0
Border dates
1988
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania gmin Kraśniczyn, Ruda Huta oraz Wojsławice z 1988 r. (sygn.1-3); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN oraz protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodzie z 1988 r. (sygn. 4-6); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych G RN oraz protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 7-8); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru GRN oraz protokoły ich zarejestrowania, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych, protokół z wyborów radnych GRN, oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 9-11), powołanie i protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie z 1988 r. (sygn. 12); Gminna Komisja Wyborcza w Rudzie Hucie – protokoły głosowania na radnych GRN z 1988 r. (sygn. 13); Gminna Komisja Wyborcza w Siedliszczu – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN z 1988 r. (sygn. 14); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 15-16); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 17-18); protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 19); protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych nr 1-18 oraz protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnie podstawowego - Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 20), obwieszczenie - uchwała Nr 5/88 Prezydium WRN w Chełmie z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rad narodowych stopnia podstawowego (wyciąg) - wykaz okręgów dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 21)

The history of the creator:

Wybory do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego zostały zarządzone uchwałą Rady Państwa. Datę wyznaczono na 19 czerwca 1988 r. (M. P. z 1980 r., Nr 2, poz. 7). Odbyły się na podstawie ordynacji wyborczej do rad narodowych z dnia 13 lutego 1984 r. (tekst jednolity, Dz. U. PRL z 1988 r., Nr 7, poz. 55). Komisje wyborcze powołane dla przeprowadzenia w dniu 19 czerwca 1988 r. wyborów do rad narodowych zostały rozwiązane z dniem 15 marca 1990 r. zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 1990 r., Nr 9, poz. 64). Siedziby komisji wyborczych mieściły się w miastach i gminach województwa chełmskiego. Status prawny – administracja ogólna, wybory. Dla przeprowadzenia wyborów powołano wojewódzkie komisje wyborcze, miejskie, gminne (komisje wyborcze stopnia podstawowego) oraz obwodowe komisje wyborcze. Ich zadania zostały określone regulaminem. Wojewódzkie komisje wyborcze m. in. sprawowały nadzór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów ordynacji wyborczej, rejestrowały listy kandydatów na radnych, ogłaszały dane o kandydatach, dostarczały obwodowym komisjom wyborczym karty do głosowania na radnych, ustalały wyniki wyborów i ogłaszały je, wydawały wybranym do rad narodowych osobom zaświadczenia o wyborze. Obwodowe komisje wyborcze m. in. przeprowadzały głosowanie w obwodzie, ustalały wyniki głosowania w obwodzie, przesyłały protokoły głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Border dates:

1988

Classification:

administracja ogólna

The name of the creator:

Dates:

1988-1988.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

54

Total archival units developed :

21

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.62

Total current materials developed

0.09

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 33
Book inventory approved Tak 21

zespół wydzielony z zespołu nr 36/190 decyzją Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie z dnia 22 marca 2007 r.