Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Zgoda" w Młynarach

Reference code
55/162/0
Border dates
1953 - 1956
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta organizacyjne i likwidacyjne z lat 1953-1956; 2 j.a. Protokóły zebrań członków z lat 1953-1956; 1 j.a. Plany, sprawozdania, bilanse z lat 1953-1955; 1 j.a. Księgi ewidencji członków z roku 1953; 1 j.a. Księgi rozliczeń z pracującymi z lat 1953-1955; 3 j.a. Księga inwentarzowa z lat 1953-1954; 1 j.a.

The history of the creator:

Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Zgoda" w Młynarach istniała w latach 1953 - 1956. Spółdzielnie produkcyjne były teoretycznie dobrowolnymi zrzeszeniami chłopów dla wspólnego prowadzenia działalności produkcyjnej w rolnictwie, opartymi na wspólnie przyjętym statucie. W praktyce wstępowanie do nich często odbywało się pod presją władz. Statutowym celem spółdzielni było polepszanie materialnych warunków życia członków, zaspokajanie socjalnych i kulturalnych potrzeb członków oraz podnoszenie ich świadomości społecznej, przyczynianie się do rozwoju spółdzielczości produkcyjnej jako drogi do unowocześniania i rozwoju rolnictwa oraz zniesienie wyzysku na wsi. Organami spółdzielni były: walne zgromadzenie, komisja rewizyjna i zarząd. Okresem największego uspółdzielczania gospodarstw rolnych były lata 1949-1953. W tym czasie występowały cztery formy organizacyjne spółdzielni produkcyjnych: zrzeszenia uprawy ziemi, rolnicze zrzeszenia spółdzielcze /od 1951 roku/, rolnicze spółdzielnie wytwórcze i rolnicze zespoły spółdzielcze. Poszczególne typy różniły się zakresem gospodarki zespołowej i sposobem podziału dochodów ogólnych. Liczebnie przeważały rolnicze zespoły spółdzielcze. Na przełomie lat 1956-1957 następował proces rozwiązywania się spółdzielni produkcyjnych. Lata 1957-1962 były okresem pewnej poprawy stanu ich gospodarki. Wtedy też stosowane były dwa wzorcowe typy statutów spółdzielni: pierwszy w spółdzielniach, które prowadzą zespołowo tylko produkcję roślinną, drugi w spółdzielniach prowadzących wszechstronną gospodarkę zespołową. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Z. Ziółkowska, Piła, 1968]

Border dates:

1953 - 1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1953-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

9

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Inwentarz w bazie ZoSIA