Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - Komitet Miejsko-Gminny w Jastrowiu

Reference code
55/284/0
Border dates
[1972] 1973 - 1986
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczej z lat [1972]1973-1985; 3 j.a. Protokóły plenarnych posiedzeń z lat 1973-1985; 6 j.a. Protokóły posiedzeń egzekutywy z lat 1975-1985; 15 j.a. Ankieta statystyczna z roku 1976; 1 j.a. Protokóły Komisji Rewizyjnej z lat 1975-1986; 2 j.a. Protokóły posiedzeń I sekretarzy POP i aktywu z lat 1984-1986; 1 j.a.

The history of the creator:

Wiosną 1973 roku, w ślad za reorganizacją terenowych organów administracji państwowej, powołano do działalności partyjnej Miejsko-Gminny Komitet PZPR w Jastrowiu. Komitet miejsko-gminny podlegał merytorycznie Komitetowi Wojewódzkiemu PZPR w Pile. Miejsko-gminne instancje partyjne podejmowały w swojej pracy działania polityczno-organizatorskie, w których realizowały wytyczne nakreślone przez instancję wojewódzką. W komitecie miejsko-gminnym skupiony był aktyw partyjny wywodzący się z zakładów pracy, instytucji, przedsiębiorstw, oraz z rolników działających na terenie gmin. Pracą partyjną kierowali etatowi pracownicy odpowiedzialni za realizacje wytycznych instancji wojewódzkiej i własnych. Pracownicy etatowi wraz z aktywem społecznym przygotowywali informacje na konferencje, plena i egzekutywy. Komitety miejsko-gminne były organami partii działającymi w 18 miastach-gminach województwa pilskiego od 1973 r. do stycznia 1990 r., tj. do rozwiązania PZPR. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. W. Nowak, Piła, 1998]

Border dates:

[1972] 1973 - 1986

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

28

Total archival units developed :

28

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Inwentarz w bazie IZA