Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Radomiu

Reference code
58/3/0
Border dates
[1914] 1920-1936
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

W skład zespołu wchodzą: - statut, 1919, sygn. 1. - sprawozdania opisowo-statystyczne, sygn. 2, - majątek ruchomy i nieruchomy urzędu, 1919-1921, sygn. 3-6, - korespondencja w sprawach gorzelnictwa, 1918-1920, sygn. 7, 8, - miesięczne sprawozdania o produkcji i obrocie artykułami monopolowymi, 1920-1923, sygn. 9-11, - informacje o dochodach monopolu spirytusowego, 1919-1921, sygn. 12-21, - rejestr wykroczeń przeciwko przepisom o akcyzach i monopolach, 1919-1925, sygn. 22, - wykaz pracowników, 1920-1921, sygn. 23, - spis akt urzędu, 1921, sygn. 24, - wyposażenie gorzelni w sprzęt i aparaty gorzelniane, 1920-1928, sygn. 25-36, - produkcja spirytusu, piwa, octu i gilz w poszczególnych zakładach, 1918-1924, sygn. 37-89, 93-95, - spis aparatów i przyrządów kontrolnych znajdujących się w biurze urzędu, 1920, sygn. 90, - spis przedsiębiorstw i zakładów objętych kontrola, 1920, sygn. 91, - sprawozdania o spożyciu cukru, 1920-1923, sygn. 92, - zarządzenie Ministra Skarbu o przechowywaniu akt w urzędach, 1918-1929/1936/, sygn. 96

The history of the creator:

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Radomiu rozpoczął swą działalność dnia 17. 04. 1920 r., jako jeden z pięciu tego typu urzędów, będących w okręgu Izby Skarbowej Kieleckiej, należących do jej Wydział IV - Akcyz i Monopolów Państwowych. Urząd w Radomiu obejmował powiaty: iłżecki, kozienicki i radomski. Funkcje nadzorczo – kontrolne w terenie wykonywał przez inspektorów akcyzowych, kontrolerów i strażników skarbowych. Personel biurowy urzędu akcyz, którym kierował naczelnik, stanowili: zastępca naczelnika, sekretarz, rachmistrz i urzędnicy pomocniczy. Do kompetencji urzędu akcyzowego należało: bezpośredni nadzór nad produkcją, transportem, handlem i składami artykułów podlegających opłatom akcyzowym lub objętych monopolem państwowym, nadzór nad prawidłowym obliczaniem i uiszczaniem należnych skarbowi Państwa przychodów z akcyz i monopolów oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustaw akcyzowych i monopolowych i pociąganie do odpowiedzialności karnej winnych przekroczenia tychże. Urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych w postaci określonej przepisami prawodawstwa międzywojennego funkcjonowały do wybuchu drugiej wojny światowej. Siedziba: Radom Charakter działalności: urząd kontroli skarbowej

Border dates:

[1914] 1920-1936

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

96

Total archival units developed :

96

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

zespół wydzielony w 1950 r.