Gimnazjum Męskie w Radomiu

Reference code
58/5/0
Border dates
1889-1919
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, sygn. 2-4, 144, 145; 1912-18 2. rozporządzenia, sygn. 2, 11, 14-15; 1914-18 3. organizacja szkoły i nauki, sygn. 9-10, 16-17, 22, 24; 1911-1918 4. sprawozdania: statystyczne i z działalności, sygn. 19, 21, 74, 122; 1915-1917 5. dziennik korespondencji, korespondencja różna, sygn. 7, 13, 20, 142; 1914-18 6. majątek gimnazjum, sygn. 8; 1914 7. akta finansowe, sygn. 62 – 76, 1905-1917 8. dokumenty uczniów, przyjmowanie, zwalnianie z opłat, sygn. 77- 103, 105-106, 113-120, 129, 132, 134-137, 141; 1906-1919 9. postępy w nauce, sygn. 104, 107; 1911-14 10. egzaminy, sygn. 108-110, 121-123, 125-128, 139; 1913-1918 11. dokumentacja uczniów opuszczających gimnazjum i wydalonych, sygn. 111-112, 138; 1914-1918 12. powinność wojskowa, sygn. 124; 1915-1917 13. dziennik klasowy, księga główna, sygn. 131, 145; 1916-1918 14. dziennik ambulatorium, sygn. 130; 1916 15. Komitet Rodzicielski, sygn. 140; 1917-1918 16. sprawy personalne, sygn. 1, 23, 25-33; 1911-1918 17. akta personalne pracowników, sygn. 34 – 61, 143, 147, 1889 - 1918

The history of the creator:

1. Daty istnienia Gimnazjum Męskie w Radomiu kontynuowało tradycje kolegium pijarskiego, istniejącego w Radomiu od końca XVII wieku i zlikwidowanego po powstaniu listopadowym. Gimnazjum rozpoczęło działalność w 1833 roku jako Gimnazjum Wojewódzkie w Radomiu, na podstawie Ustawy dla gimnazjów, szkół obwodowych i elementarnych czyli parafialnych w Królestwie Polskim z 1833 roku. W 1836 roku, po utworzeniu guberni radomskiej, zmieniło nazwę na Radomskie Gimnazjum Gubernialne. Na podstawie Ustawy gimnazjów i progimnazjów męskich w Królestwie dla ludności Polskiej z 1866 roku gimnazjum funkcjonowało jako Męskie Gimnazjum Klasyczne w Radomiu. Przymiotnik "klasyczne" zniknął z nazwy gimnazjum w 1873 roku, co było następstwem zniesienia odrębności szkolnictwa polskiego przez cara Aleksandra II w 1872 roku. Od tej chwili gimnazja podlegały przepisom ustawy o szkolnictwie rosyjskim z 30 lipca 1871 roku. Koniec działalności Gimnazjum Męskiego w Radomiu przypada na lata I wojny światowej. Personel szkoły i dokumentacja ewakuowana była w lipcu 1914 roku do miasta Kinieszma. Tam podjęło działalność, do 1918 roku używając nazwy Radomskaâ Mužskaâ Gimnaziâ., a następnie Kinešemskaâ Mužskaâ Gimnaziâ. 2. Siedziba: Radom 3. Status prawny: oświata, gimnazjum państwowe 4. Zadania, funkcje, dziedziny działalności: kształcenie chłopców

Border dates:

1889-1919

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Radomskaâ Mužskaâ Gimnaziâ

Languages:

Availability:

Total archival units:

147

Total archival units developed :

147

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak