Gmina Łobzów

Reference code
29/58/0
Border dates
1640 - 1910
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

1. Folwark Łozbów-własność Akademii Krakowskiej, dzierżawa, wypisy z ksiąg gruntowych, pogłówne i podymne 1640-1866 (sygn. GmP V/1-3) 2. Posiedzenia i wybory Rady Gminnej, zarządzenia Starostwa, Rady Powiatowej, Namiestnictwa 1867-1910 (sygn. GmP V/4-13) 3. Majątek gminny, fasje podatkowe, czynsze, dzierżawy 1867-1910 (sygn. GmP V/14-19) 4. Ludność, sprawy wojskowe, budowa domów, druk, regulacja rzek, szkoła, kościół parafialny, nadzór sanitarny, zezwolenia na zabawy, rejestr karny 1867-1910 (sygn. GmP V/20-28) 5. Dzienniki podawcze 1892-1907 (sygn. GmP V/30-34) 6. Protokoły parcel 1848, 1903 (sygn. GmP V/35-36) 7. Varia (sygn. GmP V/29)

The history of the creator:

Wieś Łobzów była własnością królewską, w 1787 r. Stanisław August darował ją Akademii Krakowskiej. Po trzecim rozbiorze Polski władze austriackie odebrały Łobzów uniwersytetowi. W 1792 r. wskutek uchwały Sejmu Czteroletniego o reorganizacji większych miast, włączono wsie leżące na lewym brzegu Wisły (m. in. Łobzów) w obręb przedmieść Krakowa. W 1796 r. po zajęciu Krakowa przez Austrię miasto zostało podzielone na 4 kwartały, a w latach 1809-1815 na gminy miejskie. W okresie Wolnego Miasta Krakowa (1815-1838) istniało 11 gmin miejskich, a okręg WMK podzielony został na 17 gmin zbiorowych, którym podlegały gminy mniejsze (Łobzów-Zwierzyńcowi). W 1838 r. podzielono Kraków na cyrkuły – Łobzów wchodził w skład cyrkułu II. W 1855 r. wprowadzono na terenie byłego Wolnego Miasta Krakowa nowy system administracyjny – podział na starostwa obwodowe, a te na powiaty (gminę Łobzów przydzielono do obwodu w Liszkach). Ustawa rządu austriackiego z 1866 r. dała gminom szerokie uprawnienia i nowe zasady organizacji samorządowej, rada gminna wybierała zwierzchność gminną (wójta i asesorów), gminy wiejskie podlegały samorządom powiatowym. Łobzów podlegał w pionie samorządowym wydziałowi powiatowemu w Krakowie, w pionie państwowym c.k. starostwu w Krakowie. Ustawa z 1868 r. przekształciła urzędy powiatowe w starostwa, utworzono także starostwo krakowskie, do którego włączono okręg urzędu powiatowego w Liszkach i Mogile. Końcem XIX w. podjęto próby włączenia gmin do Krakowa. W 1902 r. powstała komisja rozszerzenia granic Krakowa, z prezydentem Juliszem Leo na czele. Uchwała sejmu krajowego z 13.11.1909 r. zatwierdziła przyłączenie gmin podmiejskich do Krakowa. W rok później oficjalnie i faktycznie Łobzów wszedł w obręb miasta jako XVI dzielnica katastralna.

Border dates:

1640 - 1910

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1640-1910.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

36

Total archival units developed :

36

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale III.