C.K. Starostwo w Tarnowie

Reference code
29/230/0
Border dates
[1861] 1867 - 1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta w układzie rzeczowym (dot. jednostki własnej; nadzór policyjny, ruch wywrotowy (przestępczość, powstanie 1863, ruchy patriotyczne, agitacja lewicowa, rozruchu antyżydowskie, szpiegostwo, amnestia; obławy policyjne, stowarzyszenia, nastroje ludności, migracje, paszporty, cenzura), sprawy Rady Miejskiej i Rady Powiatowej, Miejskiej Kasy Oszczędności, Zakładu Kredytowego Włościańskiego, sprawy kościelne, szkolne, sanitarne, sprawy kultury, sprawy gospodarcze (m.in. serwituty, propinacja), klęski elementarne; skutki toczącej się wojny światowej) 1861-1918 (sygn.StT 1-6 ) Akta spisane prowizorycznie (sygn.StT 7-13)

The history of the creator:

Border dates:

[1861] 1867 - 1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K. Bezirkshauptmannschaft in Tarnów

Languages:

Availability:

Total archival units:

13

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Card inventory approved Tak
Index of subject Nie
Card inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.