C.K. Starostwo w Żywcu

Reference code
29/231/0
Border dates
[1819] 1867 - 1918 [1924]
Number of series
14
Number of scans
0

Content:

I. C.K. Urząd Powiatowy w Żywcu (K.K. Bezirksamt in Seybusch) 1860-1862 1. Korespondencja ogólna 1860-1862 (sygn. StŻ 1) II. C.K. Starostwo w Żywcu (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Seybusch) 1867-1918 2. Sprawy służbowe i personalne 1893-1918 (sygn.StŻ 2-7) 3. Sprawy policyjne (przestępstwa polityczne, strajki, sądy doraźne, paszporty, stowarzyszenia, ruch zawodowy, kultura, itp.) 1892-1918 (sygn.StŻ 8-38) 4. Sprawy wojskowe 1884-1918 (sygn.StŻ 39-65, 208-209) 5. Sprawy handlu i przemysłu (1862) 1867-1918 (1924) (sygn.StŻ 66-119) 6. Sprawy aprowizacji 1910-1918 (sygn.StŻ 120-122) 7. Sprawy budowlane, drogowe i wodne 1883-1917 (sygn.StŻ 123-134) 8. Sprawy kultury krajowej 1880-1918 (sygn.StŻ 134-144) 9. Sprawy weterynaryjne 1905-1918 (sygn.StŻ 145) 10. Sprawy sanitarne i opieki społecznej (m.in. pośrednictwo pracy emigracja, fundacje) (1850) 1868-1918 (sygn.StŻ 146-164) 11. Sprawy wyznaniowe i szkolne (1819) 1873-1918(sygn.StŻ 165-178, 181-182) 12. Sprawy administracyjno-prawne (sprawy obywatelstwa, przynależność gminna, cudzoziemcy) 1890-1918 (sygn.StŻ 183-186) 13. Udział Starostwa w sprawach sądownictwa cywilnego i karnego, sprawy karno-administracyjne 1900-1918 (sygn.StŻ 187-190) 14. Podatki i opłaty 1877-1918 (sygn.StŻ 191-192) 15. Nadzór nad gminami i obszarami dworskimi 1904-1918 (sygn.StŻ 193-203) 16. Dzienniki podawcze i indeksy 1917-1918 (sygn.StŻ 204-209)

The history of the creator:

Powstanie C. K. Starostwa w Żywcu wiązało się z wielką reformą administracji galicyjskiej przeprowadzoną w latach 1867-1868 r. W miejsce urzędów obwodowych i podlegającym im urzędom powiatowym wprowadzono najpierw, na mocy rozporządzenia C. K. Ministerstwa Stanu z 23.01.1867 r., sieć nieco większych niż poprzednio urzędów powiatowych, a następnie, rozporządzeniem C. K. Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.07.1868 r. zmieniono ich nazwę na starostwa. W ten sposób, na południowo-zachodniej części obszaru dawnego Urzędu Obwodowego w Wadowicach powstało C. K. Starostwo w Żywcu, obejmujące teren trzech dawnych (sprzed 1867 r.) urzędów powiatowych – w Żywcu, w Ślemieniu i w Milówce. Starostwo podlegało w swojej działalności bezpośrednio C. K. Namiestnictwu we Lwowie, natomiast w kwestii podatków Krajowej Dyrekcji Skarbu. Na czele urzędu stał mianowany przez C. K. Ministra Spraw Wewnętrznych starosta. Zakres działalności starostwa określało ramowe rozporządzenie C. K. Ministrów Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 19 stycznia 1853 r. Do jego zadań należały wszystkie sprawy administracji państwowej, które nie zostały zastrzeżone innym władzom, a zatem m.in.: sprawy policyjne, wojskowe (zwłaszcza pobór), handlu i przemysłu (udzielanie koncesji, wydawanie kart przemysłowych), aprowizacyjne, budowlane, drogowe i wodne, ochrony lasów, łowiectwa i rybołówstwa, polityki rolnej, weterynaryjne, sanitarne i opieki społecznej (m.in. ubezpieczenia), wyznaniowe i szkolne, administracyjno-prawne (m.in. nadawanie obywatelstwa, podatkowe oraz nadzór nad samorządem gminnym i powiatowym.

Border dates:

[1819] 1867 - 1918 [1924]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K. Bezirkshauptmannschaft in Seybusch

Languages:

Availability:

Total archival units:

209

Total archival units developed :

209

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

5.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.