Powiatowy Urząd Ziemski w Żywcu

Reference code
29/291/0
Border dates
1920 - 1922
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Skład gminnych komisji ziemskich; sprzedaż gruntów tabularnych i kościelnych 1920-1922 (sygn. PUZŻ 1-2)

The history of the creator:

Powiatowy Urząd Ziemski w Żywcu powstał na mocy ustawy z 6.07.1920 r. i rozporządzenia rządu z 26.10.1920 r. Powiatowe urzędy ziemskie stanowić miały organy najniższego stopnia w hierarchii instytucji powołanych do przeprowadzenia reformy rolnej. Organem wyższego stopnia był Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie. W 1923 r. zlikwidowano Powiatowy Urząd Ziemski w Żywcu, który obejmował powiaty Żywiec i (od 1921 r.) Biała.

Border dates:

1920 - 1922

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.