C.K. Starostwo Górnicze w Krakowie

Reference code
29/297/0
Border dates
[1853] 1855 - 1872
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

I. Akta w układzie chronologiczno-numerowym (zawartość jak w układzie rzeczowym) 1855-1861 (1862) (sygn. SG I 1-21) II. Dzienniki podawcze, indeksy 1855-1861 (sygn. SG I 22-26) III. Akta w układzie rzeczowym (1853) 1862-1872: 1. Normalia, ustawy 1862-1872 (sygn. SG I 27-28) 2. Personalia 1862-1872 (sygn. SG I 29) 3. Poszukiwania górnicze1863-1872 (sygn. SG I 30) 4. Nadania, pomiary 1862-1872 (sygn. SG I 31-40) 5. Policja górnicza 1862-1872 (sygn. SG I 41-44) 6. Wywłaszczenia 1862-1872 (sygn. SG I 45-46) 7. Przepisania, wykreślenia 1862-1872 (sygn. SG I 47) 8. Sprawy rewirów, porządki służbowe, kasy brackie 1862-1872 (sygn. SG I 48-56) 9. Gwarectwa, stowarzyszenia, pełnomocnictwa 1862-1872 (sygn. SG I 57) 10. Sprawy podatkowe, kasowe, gospodarcze (1853) 1862-1872 (sygn. SG I 58-61) 11. Periodyczne podania 1862-1872 (sygn. SG I 62-64) 12. Różne 1862-1872 (sygn. SG I 65-66) 13. Fundusz szpitala Św. Ducha 1862-1872 (sygn. SG I 67-68) 14. Dzienniki podawcze, indeksy 1862-1872 (sygn. SG I 69-81)

The history of the creator:

Ustawa z 23.05.1854 r. uregulowała porządki panujące w górnictwie oraz wprowadziła nowy system władz. Wkrótce ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Finansów (10.09.1855 r.) powołujące dwa starostwa górnicze: we Lwowie i w Wieliczce. Starostwo wielickie przejęło agendy administracyjne po zlikwidowanych Sądzie Górniczym w Wieliczce. Ostateczną organizację ustaliło rozporządzenie cesarskie z 13.09.1858 r. ustanawiające Starostwa Górnicze w Krakowie i we Lwowie. Starostwo krakowskie podlegało Rządowi Krajowemu, później Komisji Namiestniczej i Namiestnictwu Lwowskiemu. Właściwość terytorialna obejmowała obwody: bocheński, jasielski, krakowski, sądecki, tarnowski i wadowicki. Jego głównymi kompetencjami było: wydawanie zezwoleń na poszukiwania, wydawanie uprawnień górniczych, inspekcje i nadzór, działalność socjalna, kontrola stowarzyszeń górniczych, współpraca z władzami.

Border dates:

[1853] 1855 - 1872

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.K. Berghauptmannschaft in Krakau

Languages:

Availability:

Total archival units:

81

Total archival units developed :

81

Total archival units without records:

0

Total current materials

5.0

Total current materials developed

4.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.