Starostwo Górnicze w Krakowie

Reference code
29/298/0
Border dates
[1774] 1872 - 1924 [1935]
Number of series
39
Number of scans
0

Content:

I. Starostwo Górnicze w Krakowie (1774) 1872-1924 (1935) - akta z lat (1774) 1872-1884 (1886) (sygn. SG II 1-88 ) (normalia, sprawy osobowe, wydatki, poszukiwania i wyłączności górnicze, nadania, koncesje, wywłaszczenia, policja górnicza, gwarectwa, kasy brackie, rewiry górnicze, sprawozdania, podatki, Fundusz Szpitala Św. Ducha w Wieliczce i Św. Antoniego w Bochni; księgi kancelaryjne) - akta z lat (1850) 1885-1924 (1935) (sygn. SG II 89-570) (normalia, personalia, poszukiwania i wyłączności górnicze, nadania, koncesje, pomiary, policja górnicza, wywłaszczenia, odszkodowania, zmiany własności, rewiry górnicze, kasy brackie, gwarectwa i towarzystwa, pełnomocnictwa, należytości górnicze i opodatkowania, wydatki, pola naftowe, policja górnicza, kopalnie wosku ziemnego, sytuacja wojenna, zbiór dokumentów, księgi kancelaryjne, plany górnicze) II. Małopolski Oddział Górniczy Sekcji Górniczo-Hutniczej Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Krakowie (akta Wydziału Górniczego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska oraz Małopolskiego Oddziału Górniczego – sprawy naftowe, księgi kancelaryjne) (1918) 1919 (sygn. SG II 571-578)

The history of the creator:

Strukturę i kompetencje władz górniczych zmieniła ustawa górnicza z 21.07.1871 r. Do wykonania zadań powołani zostali: urzędnicy rewirowi (okręgowi), starostwa górnicze i ministerstwo rolnictwa. Zlikwidowano Starostwo Górniczego we Lwowie, a obszar jemu podległy podporządkowano Starostwu Krakowskiemu, na terenie którego powołano Okręgowe Urzędy Górnicze w Krakowie i we Lwowie (1872 r.). W 1872 r. ogłoszono rozporządzenie ministra rolnictwa, na mocy którego starostwom przekazano nadzór policyjny nad salinami. Do zadań starostwa należało nadawanie uprawnień górniczych, zezwalanie na zakładanie stowarzyszeń i związków, zatwierdzanie statutów kas brackich. Po upadku Austro-Węgier starostwo przeszło pod zarząd Polskiej Komisji Likwidacyjnej, po jej likwidacji pod zarząd Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Górnej Orawy i Spisza. Ostatecznie w oparciu o ustawę z 24.04.1924 r. Starostwo Górnicze w Krakowie przekształcone zostało w Wyższy Urząd Górniczy w Krakowie.

Border dates:

[1774] 1872 - 1924 [1935]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

578

Total archival units developed :

578

Total archival units without records:

0

Total current materials

33.0

Total current materials developed

33.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak

Zespół w Oddziale II.