Akta miasta Leśnicy

Reference code
45/17/0
Border dates
1541-1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

dokumenty: potwierdzenie dziedziczenia nieruchomości, ugoda majątkowa, 1541-1762 (3 j.a.), akta: sprawy komunalne; historia miasta, statystyka, ustrój miasta 1630-1941 (46 j.a.), okręg miejski, granica miasta 1805-1934 (12 j.a.), zaludnienie 1833-1943 (73 j.a.), obywatelstwo miejskie, państwowe 1835-1913 (7 j.a.), organizacja władz miejskich 1809-1928 (52 j.a.), zarządzanie miastem, organizacja kancelarii, registratury, posiedzenia rady miejskiej, magistratu 1812-1931 (41 j.a.), zarządzanie majątkiem miejskim 1755-1918 (78 j.a.), fundacje i opieka społeczna 1692-1929 (37 j.a.), sprawy komunalne1835-1913 (17 j.a.), dochody miejskie, finanse 1742-1939 (87 j.a.), sprawy kościoła i szkoły, statystyki, organizacja szkół, budynki, remonty, personel kościelny, sprawy Żydów 1804-1936 (67 j.a.), gazownia 1909-1923 (3 j.a.), gospodarka wodna 1836-1912 (2 j.a.), sprawy miar, wag i monet 1808-1939 (4 j.a.), sprawy budowlane, drogi, ulice, mosty 1851-1912 (4 j.a.), kasa chorych, ubezpieczenia 1920-1941 (2 j.a.), różne: podział gruntów, kultura rolna 1847-1898 (2 j.a.), policja; organizacja, zarządzenia, kontrole terenowe, sprawy paszportowe, obcokrajowcy, robotnicy z zaborów austriackich i rosyjskich, sprawy terenów spornych, powstania śląskie, pielgrzymki do Częstochowy i związane z tym zarządzenia, komuniści, szkoły mniejszościowe, zakazana prasa, druki, organizacja "Sokół, polska organizacja kobieca i inne, wykaz organizacji, polska prasa, przedstawienia teatralne 1809-1941 (84 j.a.), bezpieczeństwo osobiste 1835-1882 (4 j.a.), ochrona własności 1830-1884 (9 j.a.), nadzór policji nad służbą domową 1810-1856 (2 j.a.), policja obyczajowa 1823-1912 (19 j.a.), policja do spraw ubogich 1820-1930 (26 j.a.), policja do spraw sanitarnych 1826-1928 (25 j.a.), policja do spraw weterynaryjnych 1807-1909 (14 j.a.), policja do spraw leśnych, rolnych, rybołóstwa 1834-1913 (10 j.a.), policja do spraw rzemiosła i handlu - zarządzenia ogólne, organizacja rzemiosła, handlu, komisje egzaminacyjne, wykazy rzemieślników, targi, ceny rynkowe, sprawy sporne cechów, uprawa lnu, tytoniu, wina, jedwabiu, fabryka tytoniu 1780-1928 (86 j.a.), policja do spraw budowlanych, zarządzenia, budowy, remonty, sprawy sporne 1811-1927 (19 j.a.), policja drogowa 1824-1912 (18 j.a.), szkody powodziowe 1843-1914 (9 j.a.), policja do spraw pożarniczych 1754-1914 (79 j.a.), policja do spraw komunikacji 1911-1913 (1 j.a.), państwo, ustrój, administracja; sprawy ogólnopaństwowe, tworzenie władz państwowych, wybory do Sejmu Rzeszy, ustrój państwa, odznaczenia," Osthilfe", wybory do sejmików powiatowych i parlamentu, plebiscyt w 1921 roku 1816-1940 (56 j.a.), dochody państwowe, podatki: gruntowe, od budynków, uboju, obywatelskie, podatki od rzemiosła, opłaty skarbowe, poczta, kolej 1740-1935 (126 j.a.), sprawy wojskowe, ogólne zarządzenia, zakwaterowanie, świadczenia miasta na rzecz wojska, wykazy rekrutów, reklamacje, inwalidzi wojenni 1805-1922 (77 j.a.), sądownictwo - zarządzenia, sprawy kryminalne, ławnicy, przysięgli, sprawy spadkowe 1795-1934 (113 j.a.), urząd stanu cywilnego - zarządzenia organizacyjne, akty, urodzeń, slubów, zgonów 1872-1943 (75 j.a.), repertoria 1728-1914 (4 j.a.), dopływ: 6656/2013: dochodzenia policyjne 1834-1853 (1 j.a.), dokument dotyczący sprzedaży domu 1722 (1 j.a.), księga posiedzeń rady miejskiej 1829-1840 (1 j.a.), listy gończe 1847-1877 (1 j.a.)

The history of the creator:

Pierwsza wzmianka o Leśnicy znajduje się w dokumencie z 1217 roku, jako nazwa Lesnicia. Później nazwa przechodziła różne zmiany: w 1260 roku Leznitz, 1349 - de Lesnicz, później Leschnitz. Od roku 1936 miasto nosiło nazwę Bergstadt. Po przejęciu w roku 1945 przez władze polskie terenów Śląska Opolskiego, miasto otrzymało nazwę Leśnica. Leśnica jako miasto datuje się od 1386 roku, kiedy to otrzymał Pakosz z Bierawy wójtostwo z rąk książąt opolskich Bolka IV i Jana Kropidły. Do 1532 roku Leśnica była własnością książąt opolskich, a po śmierci ostatniego Piasta przeszła w ręce cesarza, ten z kolei dał ją w zastaw magrabiemu brandenburskiemu. W latach późniejszych miasto przechodziło jako własność ziemska we władanie poszczególnych rodów (von Redern, Promnitz, Colonna). Językim używanym przez mieszkańców Leśnicy był język polski i język niemiecki. Do czasu wprowadzenia ordynacji miejskiej w 1808 roku. Własciciel sprawował kontrolę we wszystkich dziedzinach życia miejskiego przez swoich urzędników. Doppiero po wprowadzeniu ordynacji miejskiej funkcje te przejęła rada miejska. Na początku XIX wieku miasto obejmowało poza Leśnicą wioskę Ksienzowies ( Książęca Wieś), część wsi Ligota, a w 1935 roku włączono wieś i majątek Freivogtei (Woitostwo). [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk, Opole 1966]

Border dates:

1541-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1541-1945, 1541-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1401

Total archival units developed :

1396

Total archival units without records:

0

Total current materials

15.0

Total current materials developed

14.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 1396 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 1396 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie