Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze - Spółka Akcyjna Odlewnia w Ozimku

Reference code
45/83/0
Border dates
1782-1945
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

ogólne dane dotyczące huty: plany sytuacyjne, opisy map dotyczących fabryki broni w Krasiejowie, walcowni w Jedlicach, Dębskiej Kuźni, huty w Ozimku, zarządzenia 1864-1944 (11 j.a.), zmiany terytorialne huty: wykup i zamiana gruntów, zamiana budynków 1782-1945 (42 j.a.), zarząd i kontrola 1827-1912 (3 j.a.), szkoła hutnicza, biblioteka, oświata pracownicza 1840-1920 (4 j.a.), produkcja, rozbudowa i unowocześnienie huty, sprawozdawczość 1788-1944 (56 j.a.), budownictwo ogólne, remonty, budownictwo mieszkaniowe, budowa przedszkola, domu kultury 1826-1945 (44 j.a.), udział huty w wystawach 1827-1918 (2 j.a.), sprawy finansowe i majątkowe 1851-1941 (9 j.a.), regulacja rzeki Mała Panew 1826-1942 (3 j.a.), sprawy różne 1907-1944 (3 j.a.), dopływ nab.1503/1996 - plany osiedla Małapanew, sprawy gruntowe, umowy najmu mieszkań, odstąpienie parceli na rzecz gminy Ozimek, rachunki, korespondencja w sprawach kupnai dzierżawy parceli, budowa bocznic kolejowych Państwowa Służba Robocza 1823-1944 (19 j.a.)

The history of the creator:

W 1753 roku po zajęciu Śląska przez króla pruskiego Fryderyka II wydano zarządzenie o rozpoczęciu budowy huty w dolinie rzeki Mała Panew, a pierwszy piec uruchomiono w 1754 roku. Początkowo produkowano w niej broń, nastepnie maszyny rolnicze. 3 listopada 1779 roku wszystkie huty na terenie Prus zostały przekazane departamentowi górnictwa i hutnictwa. Ten z kolei oddał śląskie huty pod administrację wrocławskiego Urzędu Górniczego. W latach 1834-1918 nazwa huty brzmiała: Königliches Hüttenamt Malapane O.S., od stycznia 1919 roku - Staatliches Hüttenamt Malapane. W kwietniu 1924 roku huta przeszła do nowopowstałego Preusische Berg werks-und Hütten-Aktien Gesellschaft, Hüttenamt Gleiwitz, Werk Malapane. W 1928 roku administacja techniczna i handlowa huty została przeniesiona do Gliwic i złączona z administracją huty gliwickiej. Po objęciu władzy przez Hitlera huta weszła w skład koncernu Oberhütten Aktien-Gesellschaft Gleiwitz Hutte Edelsthlwerk Malapane. W 1944 roku nazwa huty brzmiała: Oberhütten, Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft Gusstahlwerk Malapane. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Helena Lasończyk, Opole 1962 ]

Border dates:

1782-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1782-1945.

Former name:

Foreign language name:

Oberhütten Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke Aktiengesellschaft - Gusstahlwerk Malapane

Languages:

Availability:

Total archival units:

205

Total archival units developed :

177

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 177 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie