Cechy miasta Strzelec Opolskich

Reference code
45/129/0
Border dates
1754-1786
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

potwierdzenia długów b.d.(1 j.a.), poświadczenia dobrego urodzenia 1780-1781 (1 j.a.), poświadczenia nauki zawodu 1754, 1786 (2 j.a.).

The history of the creator:

Cechy były to zawodowe organizacje rzemieślników, do których należeli wszyscy majstrowie chcący uprawiać rzemiosło w mieście. Zasadniczym celem cechów była obrona interesów ich członków przed kupcami oraz przed konkurencją ze strony rzemieślników nie zrzeszonych w cechu a także przed majstrami innych specjalności.Do głównych zadań cechu należało wykształcenie uczniów i czeladników na przyszłych mistrzów cechowych . Miasto Strzelce Opolski otrzymało prawa miejskie od księcia Bolka I w 1290 roku. W 1574 roku miasto wraz z okolicą przeszły w ręce prywatne. Taki stan przetrwał do czasów sekularyzacji to jest do 1808r. W XIX w. w mieście działały następujące cechy: szewcy, stolarze, tokarze, szklarze i bednarze, tkacze, kowale, ślusarze, blacharze i puszkarze, garbarze siodlarze i powroźnicy, rzeźnicy, krawcy i kuśnierze, piekarze, cukiernicy i piernikarze, młynarze, murarze i cieśle . Niestety akta tych cechów poza nielicznymi wyjątkami nie zachowały się. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Janina Domska , Opole 2003]

Border dates:

1754-1786

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1754-1786.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

4

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak