Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Koźlu

Reference code
45/338/0
Border dates
1945-1951
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia 1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych i administacyjnych Oddziału, w sprawach repatriacji Niemców 1945-1950 (5 j.a.), sprawozdania ruchu repatriantów z zachodu 1948 (1 j.a.), akta likwidacji gruntów użytkowych i nieruchomości 1947-1948 (2 j.a.), akta likwidacji Referatu Osadnictwa, Punktu Etapowego i Punktu Sanitarnego 1948-1949 (2 j.a.), Referat Prawny - odpisy protokołów i dokumentów uwierzytelnionych 1947 (1 j.a.), Referat Osiedleńczo - Przesiedleńczy - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (3 j.a.), korespondencja w sprawach przesiedleńczych 1950 (1 j.a.), Referat Etapowy - sprawozdania gospodarcze 1947 (1 j.a.), Referat Transportowy - transporty repatriantów z Zachodu, raporty o przybyłych z Zachodu, 1945-1948 (11 j.a.), transporty dzieci, skorowidze transportów dzieci, wykazy dzieci powracających z Zachodu, wykazy osób słabych fizycznie 1946-1948 (31 j.a.), transport repatriantów z Indii, Włoch i Afryki 1948 (1 j.a.), Referat Repatriacyjno-Reemigracyjny - sprawozdania miesięczne Referatu, wypłaconych zapomóg i gospodarcze 1950-1951 (2 j.a.), skorowidze osób przybyłych z zachodu, spisy repatriantów i osadników, transporty osób przybyłych z zachodu, karty ewidencyjne, rejestry wydanych zaświadczeń, zaświadczenia repatriacyjne, kartoteka płac 1945-1949 (80 j.a.).

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole]

Border dates:

1945-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1951, 1945-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

142

Total archival units developed :

62

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 62 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 62 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)