Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Namysłowie

Reference code
45/339/0
Border dates
1945-1946
Number of series
1
Number of scans
0

Content:

Referat Osadnictwa - imienne wykazy osiedlonych 1945 (1 j.a.), ewidencja repatriantów i przesiedleńców 1946 (1 j.a.)

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1976]

Border dates:

1945-1946

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1946.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak