Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Nysie

Reference code
45/341/0
Border dates
1945-1950
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - okólniki, korespondencja 1949 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności Powiatowego Oddziału 1949-1950 (2 j.a.), sprawozdania z ruchu repatriantów, sprawozdania gospodarcze, wypłaconych zapomóg, finansowe 1950 (4 j.a.), zestawienia repatriowanych obywateli do Związku Radzieckiego 1950 (1 j.a.), protokoły kontroli i inspekcji 1946-1949 (1 j.a.), korespondecja Referatu w sprawach organizacyjno-administracyjnych i pracowników Oddziału 1945-1950 (7 j.a.), poszukiwania rodzin 1949 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - korespondencja Referatu w sprawach osiedlenia repatriantów, zaświadczenia repatriacyjne 1945-1949 (2 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d. (7 j.a.), Referat Etapowy - okólniki i instrukcje, sprawozdania statystyczne, z działalności Punktu Etapowego, korespondencja Referatu Etapowego w sprawie transportów, wykazy repatriantów i przesiedleńców 1945-1947 (4 j.a.), skorowidze repatriantów, transporty, karty ewidencyjne, zaświadczenia, spisy repatriantów 1945-1950 (72 j.a.)

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole 1976]

Border dates:

1945-1950

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

101

Total archival units developed :

30

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.15

Total current materials developed

0.43

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 30 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)