Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Oleśnie

Reference code
45/342/0
Border dates
1945-1948
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny: sprawozdania, korespondencja w sprawach organizacyjnych, pisma wsprawie repatriacji Niemców 1945-1948 (4 j.a.), Referat Prawny: sprawy osiedleńcze 1947 (1 j.a.), Referat Planowania i Statystyki: planowanie i statystyka 1945-1947 (1 j.a.), osadnictwo wiejskie - ewidencja i statystyka 1946-1947 (2 j.a.), osadnictwo miejskie - statystyka 1947 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - osadnictwo wiejskie - korespondencja, sprawozdania, wykazy gospodarstw rolnych, osadnictwo miejskie - sprawozdania, wykazy miejsc pracy, wykaz poszukujących pracy 1945-1948 (14 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw repatriantom 1945 (4 j.a.), sprawy osiedleńczo-uwłaszczeniowe 1947-1948 (2 j.a.), Referat Transportowy: sprawy transportu 1947-1948, spisy repatriantów osiedlonych na gospodarstwach, ewidencja repatriantów, zaświadczenia, odpisy protokołów pozostawionego mienia, orzeczenia, ewidencja personalna pracowników PUR w Oleśnie 1945-1947 (8 j.a.).

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech , Opole 1976]

Border dates:

1945-1948

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1948.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

41

Total archival units developed :

31

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.64

Total current materials developed

0.41

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 31 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)