Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Opolu

Reference code
45/343/0
Border dates
1945-1950
Number of series
12
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - zarządzenia i okólniki wewnętrzne 1945-1947 (3 j.a.), sprawozdania 1945-1947 (3 j.a.), odprawy, konferencje, zebrania 1946-1947 (2 j.a.), opis demigraficzny powiatu opolskiego b.d. (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych Oddziału, osiedleńczych, pracowniczych i repatricji Niemców 1945-1947 (6 j.a.), Referat Prawny - protokoły zdawczo - odbiorecze Referatu OsadnictwaWiejskiego, majątku Powiatowego Oddziału PUR w Niemodlinie, protokoły zdawczo - odbiorcze akt i agend 1948-1950 (3 j.a.), Referat Osadnictwa - sprawozdania z osadnictwa wiejskiego i miejskiego 1945-1946 (2 j.a.), wykazy repatriantów osiedlonych, nieosiedlonych, przesiedleńców i księży 1945-1947 (4 j.a.), spisy repatriantów przybyłych do Opola 1945 (1 j.a.), osadnictwo 1945 (1 j.a.), protokoły przekazania gospodarstw b.d.(4 j.a.), Referat Etapowy - korespondencja w sprawach repatriacji Niemców 1950-1951 (1 j.a.), rejestry repatriantów, księga kart ewidencyjnych osób wyznania mojżeszowego, transporty z ZSRR, skorowidze repatriantów, skorowidze osadników miejskich i wiejskich, karty ewidencyjne, zaświadczenia repatriacyjne, spisy repatriantów 1945-1951 (244 j.a.).

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac.Stefan Czech, Opole 1976]

Border dates:

1945-1950

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

276

Total archival units developed :

31

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.67

Total current materials developed

0.35

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 31 j.a.
Electronic archive inventory draft Nie

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)