Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Prudniku

Reference code
45/344/0
Border dates
1945-1950
Number of series
11
Number of scans
0

Content:

Referat Ogólny - okólniki, zarządzenia 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne i dwutygodniowe z ruchu repatriantów, reemigrantów oraz wypłacanych zapomóg 1945-1946, 1949-1950 (3 j.a.), sprawozdania z kontroli Oddziału PUR w Prudniku 1950 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze i likwidacyjne Powiatowego Oddziału PUR 1946-1950 (1 j.a.), wysiedlanie Niemców 1946-1949 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Osadnictwa Rolnego 1950 (1 j.a.), karty ewidencyjne, kwestionariusze do zaświadczeń repatriacyjnych, akta personalne, sprawy ubezpieczeniowe, listy płac pracowników, spisy repatriantów 1945-1948 (60 j.a.).

The history of the creator:

Państwowy Urząd Repatriacyjny powstał na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku. Zajmował się organizacją repatriacji ludności na terytorium państwa polskiego. W drugiej połowie 1945 roku powstały powiatowe oddziały PUR, przy których działały punkty etapowe i punkty sanitarne. Powiatowe oddziały PUR na terenie Śląska Opolskiego działały do 1950 roku ( z wyjątkiem PUR Powiatowy Oddział w Grodkowie, Niemodlinie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich, które funkcjonowały do 1949 r.). Brak informacji dotyczących likwidacji PUR Powiatowy Oddział w Brzegu i PUR Powiatowy Oddział w Namysłowie. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Stefan Czech, Opole 1976]

Border dates:

1945-1950

Classification:

administracja specjalna

The name of the creator:

Dates:

1945-1950.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

71

Total archival units developed :

11

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.65

Total current materials developed

0.14

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak 11 j.a.

zmiany w rozmiarze zespołu zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Metodycznej w dniu 04.12.2009 (protokół nr 10/09)