Izba Rzemieślnicza w Opolu

Reference code
45/354/0
Border dates
[1945]1951-1956
Number of series
87
Number of scans
0

Content:

zarządzenia wewnętrzne 1950, 1951-1954 (1 j.a.), organizacja - statut, przepisy z zakresu organizacji, zarządzenia o likwidacji 194, 1951-1952 (4 j.a.), protokoły posiedzeń komisji Izby 1951-1956 (4 j.a.), sprawozdania z działalności Izby, referatów, wydziałówm, komisji 1951-1956 (9 j.a.), Rada Zakładowa-protokoły zebrań 1953-1955 (2 j.a.),kontrole zewnętrzne jednostek podległych, lustracje-protokoły, zalecenia, sprawozdania 1949-1954 (5 j.a.), wnioski związków branżowych oraz komisji 1955 (1 j.a.), plany sieci usług 1953-1955 (4 j.a.), kluby racjonalizatorskie-regulamin, protokoły, wykazy 1953-1955 (3 j.a.), rzemiosło-regulaminy komisji socjalnej i Koła Młodzieży Rzemieślniczej, sprawozdania z wykorzystania funduszu socjalnego rzemiosła, meldunki sytuacyjne o stanie rzemiosła, petycje i rezolucje rzemieślników 1945-1946, 1951-1956 (15 j.a.), warsztaty rzemieslnicze-wykazy warsztatów, lokalizacja rzemiosła, stan zakładów rzemieślniczych 1951-1955 (6 j.a.),piekarnie - wykazy i ankiety piekarni, plany produkcji piekarniczej 1952-1953 (2 j.a.), spółdzielnie rzemieślnicze-statut, organizacja, protokoły zebrań, wykazy rzemieślniczych spółdzielni pracy, sprawozdania 1951-1952, 1955-1956 (4 j.a.), organizacja i powoływanie, rozwiązywanie, wykazy pieczęci, statuty, komisje, zebrania cechowe 1945-1953 (34 j.a.), kultura i oświata-protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności 1954-1955 (4 j.a.), współzawodnictwo międzycechowe-protokoły posiedzeń komisji 1953-1954 (1 j.a.), sprawozdania finansowe cechów 1948, 1950-1956 (15 j.a.), wykazy cechów 1947, 1951-1953 (3 j.a.).

The history of the creator:

Izba Rzemieślnicza w Opolu została powołana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.02.1951 r. Izba przejęła na terenie województwa opolskiego dotychczasowe kompetencje Izby Rzemieślniczej w Katowicach oraz Ekspozytury tej Izby w Opolu. Wejście w życie, w grudniu 1988 roku ustawy o działalności gospodarczej i w marcu 1989 ustawy o rzemiośle spowodowało przekształcenie Izby Rzemieślniczej w organizację społeczno - zawodową, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze. W październiku 1989 r. odbył się VI Zjazd Delegatów Izby Rzemieślniczej zmieniający statut i przekształcający Izbę w organizację zrzeszającą na zasadzie dobrowolności organizacje terenowe. Celem Izby było reprezentowanie gospodarczych i zawodowych interesów rzemiosła okręgu Izby oraz współdziałanie z powołanymi do tego organami w zakresie rozwoju rzemiosła. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Justyna Miętka, Opole 2004]

Border dates:

[1945]1951-1956

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1951-1956.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

117

Total archival units developed :

117

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

brak wpisu w księdze nabytków