Okręgowy Związek Cechów w Opolu

Reference code
45/355/0
Border dates
[1945] 1948-1952
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

organizacja związku-zarządzenia, statuty 1948-1952 (2 j.a.), powiatowe związki cechów w Kluczborku, Oleśnie i Opolu-protokoły posiedzeń, księga wpisowego i składek 1945-1948 (5 j.a.), Oddziały Okręgowe Związku Cechów w Kluczborku, Oleśnie, Strzelcach Opolskich-regulaminy, wykazy rzemieślników 1948-1949 (3 j.a.), kasa zapomogowo-pogrzebowa związku-statut 1952 (1 j.a.), protokoły zebrań cechowych w Grodkowie, Namysłowie, Oleśnie, Opolu i Strzelcach Opolskich 1945-1951 (8 j.a.), rzemiosło-zestawienia wyników rejestracji rzemiosła, wykazy zakładów rzemieślniczych i zatrudnionych, wykazy stanu ilościowego zakładów rzemieślniczych, wykazy członków cechu fryzjerów 1948-1952 (4 j.a.).

The history of the creator:

Okręgowy Związek Cechów w Opolu został powołany przez Ministra Przemysłu i Handlu dnia 05.02.1948 r., na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 07.06.1927 o prawie przemysłowym. Do zadań Związku należało: sprawowanie nadzoru nad działalnością cechów będących jego członkami, reprezentowanie cechów wobec władz państwowych oraz organów samorządu terytorialnego i gospodarczego, pozyskiwanie rynków zbytu, zakładanie i wspieranie wszelkiego rodzaju instytucji przeznaczonych do podniesienia poziomu zawodowej oświaty i wzmożenia produkcji. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. Justyna Miętka , Opole 2004]

Border dates:

[1945] 1948-1952

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1945, 1945-1945, 1948-1952, 1948-1952.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

23

Total archival units developed :

23

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

Brak wpisu w księdze nabytków.