Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Opolu

Reference code
45/419/0
Border dates
[1949]1950-1971
Number of series
54
Number of scans
0

Content:

Zarządzanie (1949- 1971) 273 j.a Protokoły narad Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego, Biura Wojewódzkiego Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego, akta Wojewódzkiej Komisji Terenowo-Branżowej, protokoły narad kierowników, protokoły narad aktywu, działalność organizacji zakładowych, organizacja przedsiębiorstwa, zarządzenia dyrektora. Regulaminy, programy plany pięcioletnie obrotu towarowego, pięcioletnie plany zatrudnienia i płac, plany finansowe, plany finansowo- handlowe, plany obrotu towarowego, plany inwestycyjne, plany usług, plany zatrudnienia i płac, plany godzin nadliczbowych, plany napraw. Sprawozdania z działalności, z działalności handlowej, sprawozdania finansowe i bilanse, wykonania planów obrotu towarowego, inwestycji i remontów, z zatrudnienia, z BHP i wypadkowości, sprawozdania statystyczne, analizy i bilanse. Akta dotyczące norm zakładowych i archiwum zakładowego, kontrole zewnętrzne, akta Funduszu Zakładowego oraz akta weryfikacji pracowników. Technika i organizacja handlu (1952- 1967) 3 j.a. Organizacja sprzedaży, projekty wzorów i wzory mebli, ocena nowoczesności i jakości mebli.

The history of the creator:

14.08.1945 roku niepublikowane Zarządzenie Ministra Przemysłu powołało do istnienia Centralę Handlową Przemysłu Drzewnego . Jednak dopiero dnia 8.07.1948 roku Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu i z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania wydał zarządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Centrala Handlowa Przemysłu Drzewnego . Na terenie kraju przedstawicielstwami Centrali były Biura Wojewódzkie. W Opolu Biuro Wojewódzkie Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego zostało powołane po zmianach administracyjnych, w wyniku których powstało województwo opolskie. Pierwsze posiedzenie nowopowstałego Biura Wojewódzkiego Centrali Handlowej Przemysłu Drzewnego odbyło się 27.12.1950 r . Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami w Opolu powołano Zarządzeniem nr 570 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31.12.1955 roku, zgodnym z dekretem z dnia 26.10.1950 roku o przedsiębiorstwach państwowych . Przedsiębiorstwo zajmowało się sprzedażą hurtową i detaliczną mebli na terenie województwa opolskiego. Zarządzeniem nr 57 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 9 czerwca 1976 roku utworzono 1 lipca 1976 roku Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego i Usług w Opolu . W skład, którego weszło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami.

Border dates:

[1949]1950-1971

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1949-1949, 1949-1949, 1950-1971, 1950-1971.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

276

Total archival units developed :

276

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak

baza danych IZA 5.0