Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linopłyt" w Wołczynie

Reference code
45/726/0
Border dates
1946-1958
Number of series
23
Number of scans
0

Content:

Dokumentacja aktowa – 44 j.a. mb. Organizacja 3 j.a. (1949-1956) Zarządzenia Dyrektora, skorowidz aktów prawnych Planowanie 12 j.a. (1950-1958) Plany produkcji, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany techniczno-ekonomiczna, plany finansowe, plany handlowo-finansowe Sprawozdawczość 29 j.a. (1946-1958) Sprawozdania z działalności, terminowe, z wykonania planów, sprawozdania z wartości zapasów poz. 16-21 (1948-1954) Bilanse, analiza bilansu, spisy poz. 22-44 (1946-1958) Dokumentacja techniczna 1 j.a mb. Projekt szatni i umywalni (1949)

The history of the creator:

Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Wołczynie przejęto w sierpniu 1945 roku i od razu rozpoczęto przygotowania do uruchomienie zakładu do końca 1945 roku . Na mocy ustawy z 3 I 1946 roku o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej przejęto przedsiębiorstwo pod Zarząd Państwa. Zakład zajmował się przerobem włókien i pakuł ze słomy lanianej, wytwarzał z nich płyty wiórowe, wiórowo-paździeżowe oraz paździeżowe oraz produkował włókno lniane i konopne . Przy zakładzie od 03.09.1947 roku istniała szkoła przemysłowa, w której przyuczano młodzież do zawodu oraz doszkalano robotników . Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego były jednym z założycieli i członków Polskiej Izby Lnu i Konopi, zrzeszającej przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: uprawy, produkcji, przetwórstwa, handlu i badań naukowych dotyczących lnu i konopi, a więc reprezentantów całego cyklu produkcyjnego przemysłu lniarskiego . Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 17.06.2003 roku postawiono wniosek o ogłoszeniu upadłości Opolskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Linopłyt” w Wołczynie i wykreślenie ich z rejestru przedsiębiorstw .

Border dates:

1946-1958

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1946-1958, 1946-1958.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

45

Total archival units developed :

45

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak
Electronic archive inventory draft Nie
Book inventory approved Tak