C.K. Urząd Kameralny w Nowym Sączu

Reference code
31/4/0
Border dates
1786 - 1869
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Dzienniki podawcze - 1826-1869 (sygn. UKNS 1-3, 35); Księgi: wpisów własności i właścicieli, kontraktów, testamentów, kasowe, kontowe, podatkowa - 1793-1866 (sygn. UK NS 4, 5, 16-34); Sprawy majątkowe, gospodarcze, finansowe, korespondencja, inwentarze, rachunki, rejestry, preliminarze - 1786-1866 (sygn. UK NS 6-15)

The history of the creator:

Border dates:

1786 - 1869

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

K.k. Cameral Amt in Neu Sandez

Languages:

Availability:

Total archival units:

35

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak