Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu

Reference code
31/488/0
Border dates
1890 - 1928 [2010]
Number of series
0
Number of scans
720

Content:

Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Chełmiec, Rdziostów, Świniarsko, Mała Wieś, Drzykowa, Strugi (sygn. 31/488/1) Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Nowy Sącz, Chruślice, Falkowa, Grabowa, Gołąbkowice. Rożkowice, Załubińcze (sygn. 31/488/2) Indekjs do księgi urodzeń -z 1890-1900 - Nowy Sącz, Chruślice, Falkowa, Grabowa, Gołąbkowice, Rożkowice, Załubińcze (sygn. 31/488/3) Księga urodzeń z lat 1890-1900 - Bielowice, Boguszowa, Dąbrówka Polska, Dąbrówka Niemiecka, Jamnica, Januszowa, Kunów, Kwieciszowa, Librantowa, Olchówka, Naściszowa, Nawojówka, Piątkowa, Zawada (sygn. 31/488/4)

The history of the creator:

Border dates:

1890 - 1928 [2010]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

13

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak