ŻEGIESTÓW ZDRÓJ Spółka z o.o. w Żegiestowie Zdroju

Reference code
31/490/0
Border dates
1927 - 1948
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Spółka została zawiązana 11 grudnia 1920 r. w Żegiestowie. Jej zadaniem było prowadzenie zakladu Zdrojowego oraz eksploatacja i zbyt wód mineralnych. Orzeczeniem Ministra Zdrowia z 18 marca 1948 r., spółka zostala przejęta na własność skarbu państwa.

Border dates:

1927 - 1948

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

9

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak