Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polski z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 8 października 2000 roku

Reference code
31/530/0
Border dates
2000
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

2000

Classification:

The name of the creator:

Dates:

2000-2000.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

124

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Tak

Akta są przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach