Akta komisji wyborczych z wyborów samorządowych z terenu działalności Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Nowym Sączu przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 roku

Reference code
31/565/0
Border dates
1998 - 2002
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

1998 - 2002

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1998-2002.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

40

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak

Akta są przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach