Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej

Reference code
31/566/0
Border dates
1889 - 1910
Number of series
0
Number of scans
218

Content:

Księgi zgonów z lat 1889-1910 - kięga obejmuje miejscowości Nawojowa, Bącz-Kunina, Popradowa, Frycowa, Rybień, Czaczów, Barnowiec, Homrzyska, Złotne (sygn. 31/566/1,2); Księga małżeństw z lat 1889-1919 - księga obejmuje miejscowości Frycowa, Rybień, Barnowiec, Czaczów, Bącza- Kunina, Homrzyska, Złotne

The history of the creator:

Border dates:

1889 - 1910

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1889-1910.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak