Akta komisji wyborczych z Referendum Ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w dniach 7 - 8.06.2003 roku

Reference code
31/589/0
Border dates
2003
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Border dates:

2003

Classification:

The name of the creator:

Dates:

2003-2003.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

120

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak

Akta są przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach