Wielowiejski A. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Reference code
62/27/0
Border dates
1876-1879
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

zawiera akta w sprawie egzekucji i zabezpieczenia powództwa komornika

The history of the creator:

Border dates:

1876-1879

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1876-1879, 1876-1879.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

4

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 4 j.a.
Working list Tak 4 j.a ( nab. 117/64)
Electronic archive inventory draft Tak 4 j.a.
Working list Tak 4 j.a ( nab. 117/64)

Poprzednia karta z 2004-02-17 utraciła ważność