Borowski A.N. komornik przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Reference code
62/28/0
Border dates
1897-1914
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości

The history of the creator:

Border dates:

1897-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1897-1914, 1897-1914.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

49

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 49 j.a
Working list Tak 49 j.a ( nab. 116/64, nab. 4169/10
Electronic archive inventory draft Tak 49 j.a
Working list Tak 49 j.a ( nab. 116/64, nab. 4169/10